مطالب آموزشی مربوط به ابتدایی

طرح کلی یک ساعت درس تربیت بدنی

 

مراحل تدریس

زمان تدریس(دقیقه)

فعالیت

شرح

 

 

 

 

آمادگی

 

آمادگی سازمانی(٪8)

 

4

تعویض لباس ،حضوروغیاب

فصل اول کتاب راهنما معلّم

حرکات ایستادن در صف وستون

فصل اول ودوم کتاب راهنما معلّم

 

 

آمادگی بدنی

(٪18)

عمومی

(گرم کردن)

 

3

 

حرکات گرم کننده

انواع راه رفتن ها،دویدن ها،پریدن ها،  لی لی کردن ها، حرکات تقلیدی،تشبیهی وشیرین کاری ها،درقسمت ضمائم وفصل اول ودوم کتاب راهنما معلّم

 

اختصاصی

 

 

5

 

حرکات بدنی در ارتباط با اهداف درس

راه رفتن سریع ، دویدن آرام،نرمش های کششی،جهشی،پرتابی،حرکات قدرتی واستقامتی پاهاوبالا تنه ،دوهای ماکویی،حرکات تعادلی،درفصل دوم کتاب راهنما معّلم

 

مرحله پیاده کردن هدف یا مرحله اصلی(٪50)

23

موضوع آموزش روز        (عناوین 26درس)

بازی های امدادی با وسیله یا بدون وسیله  فصل دوم کتاب راهنما معّلم

 

مرحله بازگشت                به                                    

 

 حالت اوّلیه(٪24)

 

 

 

           10

حرکات آرام کننده جهت پایین آوردن ضربان قلب ،دستگاه تنفس وگردش خون

راه رفتن،نفس گیری عمیق،         حرکات کششی

تذکراتی در مورد تغذیه ،بهداشت ،ایمنی وتذکراتی درابعاد عاطفی،اجتمایی و.......

موارد مربوط به دانش،فصل دوم کتاب راهنمای معلّم

شست وشو ونظافت

 

جمع45 دقیقه

تهیه وتنظیم:سرگروه کلاس سوم علی کاشفی

+ نوشته شده در  شنبه نهم دی ۱۳۸۵ساعت 15:37  توسط سرگروه آموزشی سوم  |